DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

HTML kódy‚ výměna ikonek a bannerů

Výdělek na internetu pro majitele webových stránek
 
Ohodnoťte tento web- TopWeb
Vlastní indikátor stavu ICQ

Pár lidiček mi psalo, jestli bych sem nedala nějké návody jak na HTML..tak tady je takový návod pro začátečníky, co který kód vlastně znamená

 

Úvod do HTML

<HTML></HTML> určuje počátek a konec vlastních dat stránky. Tento tag je povinný, ale většina prohlížečů dokáže stránku zobrazit, i když chybí.

<HEAD></HEAD> je hlavička stránky, která obsahuje několik tagů, které určují vlastnosti stránky

<TITLE> </TITLE> . Do tohoto tagu se zapisuje titulek stránky. Neměl by být příliš dlouhý (max. 64 znaků)

  <BODY></BODY> určuje tělo dokumentu, právě tam budete zapisovat obsah stránky.

Odstavce

K oddělení jednotlivých odstavců slouží tag <P></P>.

Někdy vám může dělat problém, že je text u <P> tagu zarovnán podle velikosti okna prohlížeče, nemůžete přesně určit, jak bude text zarovnán.  Pokud tedy potřebujete určit, kdy se má text vypsat na nový řádek, vložte na konec předešlého řádku tag <BR>

<p> Ahoj, <BR>

 

snad vám to bude k užitku < BR>

 

keli </p>

Odstavce můžeme zarovnávat pomocí atributu align.

 

Hodnoty align mohou být: l eft, center, right.

<p align="left"> Odstavec zarovnaný vlevo (výchozí hodnota). </p>
<p align="center"> Odstavec zarovnaný na střed. </p>
<p align="right"> Odstavec zarovnaný vpravo. </p>

Nadpisy

Nadpisy se dělí podle úrovně a velikosti. Největší je nadpis první úrovně <H1></H1> a nejmenší je nadpis šesté úrovně <H6></H6>.

Pokud chcete   dokument trochu rozdělit, aby se jednotlivé části nepletly, použijte tag <HR>, který zobrazí horizontální čáru přes celou šířku okna prohlížeče.

Pokud vám nevyhovuje základní vzhled čáry, můžete si nastavit některé jeji vlastnosti:

WIDTH="10%" určuje délku čáry, můžete ji zadat

v procentech nebo v pixelech....Na ukázku jsem text odělila čarou  tloušťky1


SIZE="1" tloušťka čáry v pixelech

<HR WIDTH="100%" SIZE="1">

Písmo

Pokud potřebujete změnit fonty, barvu textu, použijte tag <FONT></FONT>, pomocí kterého můžete text různě měnit.

<FONT COLOR="BLACK" FACE="Arial"> text </FONT>

Odkazy

Odkaz je zvýrazněná část textu, ve které se skrývá adresa dalších WWW stránek (URL). Po kliknutí na odkaz prohlížeč otevře okno s novou adresou. V HTML lze odkaz zapsat takto:

<A HREF="http://www.keli.websnadno.cz">text odkazu</A>

Kromě textu můžeme odkazovat i obrázkem. Toho jednoduše docílíme vložením obrázku mezi tagy

<A></A>

<A HREF="http://www. keli.websnadno. cz"><IMG SRC="obrazek.gif BORDER="0"></A>

Atribut BORDER="0" u obrázku <IMG> použijeme pokud nechceme, aby byl okolo odkazujícího obrázku rámeček.

Jestli chcete vytvořit odkaz, který zjišťuje stažení nějakého souboru, do URL uvedete přesnou adresu, kde se soubor nachází.

<A HREF="http://www.odkaz.cz/soubor.zip">soubor.zip</A>

Tak to by asi pro začátek mohlo stačit. Snad vám něco z toho pomohlo a bude vám to k užitku.:-)

Změna barvy odkazu
<style>
<!--
a { color:red }
a:hover {c olor:green }
-->
</style>
Barvu si samozřejmě zvol podle svého
příklad:
<style>
<!--
a {color:red}
a:hover {color:green}
-->
</style>
<a href="http://www.keli.websnadno.cz" title="popis">

Kurzor přesýpacích hodin
<style>
<!--
   a {cursor: wait;}
--->
</style>
<a href="http://www.keli.websnadno.cz">Kurzor přesýpacích hodin</a>

Vytvořte si vlastní ikonku

Ikonku si můžete připravit v nějakém grafickém editoru nebo si jí stáhnou někde z internetu.
Pokud si budete chtít připravit vlastní ikonku držte se následujících rad:

 • Ikonku vytvářejte v rozlišení 16x16, nebo 32x32 v žádném případě nedělejte větší ikonku.
 • Ikonka se musí jmenovat přesně "favicon.ico".
 • Ikonka by měla být jednoduchá nic složitého nejde stejně nakreslit na obrázek s rozlišením
 • 16x16, nebo 32x32.
 • Ikonka tohoto webu je velmi jednoduchá.  

Ikonka v Internet exploreru

V IE se ikonka zobrazuje jen pokud si stránku přidáte k oblíbeným,
ikonka se musí jmenovat favicon.ico a musí být umístěna v hlavní složce webu.

Ikonka v prohlížečích: Mozilla, Netscape, Firefox a Opera

V těchto nejnovějších prohlížečích lze nastavit ikonku pro každou stránku
a přitom není potřeba přidat stránku do oblíbených stačí přidat do hlavičky
následující zdrojový kód.
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">

Tento zápis funguje všude a nezáleží jaký máte hosting.

Ochrana dat

Zde existuje množství způsobů jak schovat různé informace na stránkách. Nejdříve je nutné si uvědomit, před kým resp. čím dané informace schováváte. Je-li to jen člověk. Můžete podle ruského vzoru použít text psaný barvou pozadí na místě, kde by ho nečekal. Po označení celého textu se skrytý text objeví.


hledáš něco?!?

<p><font color="#ffffff">hledáš něco</font></p>

Zábavné prográmky, které naštvou i potěší

<div style="text-align: center;"><iframe marginwidth="0"
 marginheight="0" hspace="1" vspace="1"
 bordercolor="black"
 src="http://www.bazarekzadara.ic.cz/exesoubory.html" frameborder="0"
 height="700" width="500"></iframe></div

 Tlačítko

<INPUT TYPE="CHECKBOX" ID="C1" NAME="C1" VALUE="YES">
<LABEL FOR="C1">Tady klikni</LABEL>

HTML kód nastavit jako domovskou stránku

 

<span><a href="#" onclick="document.body.style.behavior='url(#default#homepage)';document.body.setHomePage
(
'http://www.keli.websnadnocz/ ');return false;"><strong> Nastavit keli </strong> jako domovskou stránku</a></span>


Napiš si název stránky
Adresa stránky


Změna obrázku po najetí myší

<img src=" url prvního obrázku " onmouseover="this.src=' url druhého obrázku ';" onmouseout="this.src=' ZNOVU url prvního obrázku ';">
OBRÁZKY MUSÍ BÝT VE FORMÁTU .GIF !!!
Rolovací okno

<DIV STYLE="position:relative; width:400; height:120; top:0; left:50; background-color:lightyellow; overflow:scroll; border: 1px inset black; padding:10") ... vlastní text ... Bla bla bla ... </DIV>
Běhací písmo

K e l i ! !

<center>
<p align="center"><font size="+3" color="#FF0000"><marquee behavior="alternate" scrolldelay="65" width="12%">K</marquee><marquee behavior="alternate" scrolldelay="20" width="12%">e</marquee><marquee behavior="alternate" scrolldelay="60" width="12%">l</marquee><marquee behavior="alternate" scrolldelay="30" width="12%">i</marquee><marquee behavior="alternate" scrolldelay="50" width="12%">!</marquee><marquee behavior="alternate" scrolldelay="70" width="12%">!</marquee></font></center>

rychlost  písmen řídíš  čísly...tag pro barvu a centrování si taky upravíš jak chceš

HTML kód  na vložení videa

 

<embed src="Název videa + typ" width="300" height="250">


Změna pozadí v buňce

<a href="javascript:changeColor("AA","#FF0000")">Změnit barvu pozadí na červenou</a><br>

<a href="javascript:changeColor("AA","#00FF00")">Změnit barvu pozadí na zelenou</a>

Seznam vyhledávač

 <FORM name=hledani action=http://search.seznam.cz/search.cgi method=get target=_blank><BR><BR><BR>
<TABLE cellSpacing=7 cellPadding=0 width=134 bgColor=#000000 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=120 bgColor=#000000 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=left><A href=" height=20 alt="S e z n
a m" hspace=2 src=" http://1.im.cz/ctverecek/logonew2.gif " width=60 border=0></A></TD></TR>
<TR>
<TD abgcolor="#000000"><INPUT style="WIDTH: 121px; POSITION: relative; TOP: 2px" maxLength=200 size=25 name=w></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#ec0000><IMG height=3 src=" http://1.im.cz/novinky/dot.gif " width=1></TD></TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT type=image height=10 alt="hledej na
Internetu" width=108 src=" http://1.im.cz/ctverecek/tlacitko2.gif " border=0 name=submit></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>
S e z n                       a m

  HTML kód přehrávač

 

Protože ne všichni  používají jako prohlížeč Internet Explorer, tak některé kódy prostě nefungují všude
stejně nebo  vůbec. U Mozilly Firefox je známo, že pro přehrávání hudby je potřeba plug-inu, ale jelikož
najít ho není zrovna jednoduché (jak pro koho) a protože nekaždý si ho nainstaloval, tak dochází k tomu,
že pokud si administrátor umístí na svůj web hudbu, tak jedinný kdo ji může poslouchat je on a několik,
kteří  používají IE nebo mají již zmíněný plug-in do Mozilly. Proto přidávám univerzální kód, který snad bude
fungovat ve většině známých a užívaných prohlížečů ( IE, MF a O )
 

 

 

<embed codebase="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="URL_skladby.formát" width="200" height="45" type="application/x-mplayer2" pluginspace="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" showstatusbar="false" showgotobar="false" showaudiocontrols="true" showtracker="true" showpositioncontrols="true" showcontrols="true" autostart="true" autosize="true"></embed></div>

 

Ochrana proti kopírování

<SCRIPT language=javascript> var isNav = (navigator.appName == "Netscape") ? true:false; function no() { var code = isNav ? which:event.button if(code == 2) { alert("Víš, že se právě dopouštíš trestného činu pirátství?!!"); } }  document.onmousedown = no; if(isNav) {document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE | Event.MOUSEDOWN);} </SCRIPT> <body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">

Kalendář s lebkou

<!--Inizio calendario by XxDarkEdenxX--><iframe name="calendario" width="139" height="240" align="middle" src="http://xxdarkedenxx.altervista.org/calendari/greenskull.htm" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>

HTML KÓD NA ZJIŠTĚNÍ IP ADRESY

<script type="text/javascript" src="http://boastology.com/tools/ip2c/?im=1&amp;cn=1&amp;ip=1"></script>


Svátek
<iframe  width="120" height="68" src="http://www.123www.biz/sluzby/kalendar_svatek.php?cp=000000&cf=FFFF00&cn=FF0000" scrolling=no frameborder=0></iframe>

HTML  kalendář
<script language="JavaScript"  src="http://www.kissdesign.net/calendriers/004/code.js"></script>

Zarovnání odstavců 

Align

Odstavce můžeme zarovnávat pomocí atributu align.

 

Hodnoty align mohou být: left, center, right.

<p align="left">Odstavec zarovnaný vlevo (výchozí hodnota).</p>
<p align="center">Odstavec zarovnaný na střed.</p>
<p align="right">Odstavec zarovnaný vpravo.</p>

Oživte svůj web rádiem:


<div style="text-align: center;"><iframe marginwidth="0"
marginheight="0" hspace="1" vspace="1"
 bordercolor="black"
 src="http://www.bazarekzadara.ic.cz/radio.html" frameborder="0"
 height="495" width="495"></iframe></div>

Kiss rádio

<script language="jscript" FOR="MediaPlayer" EVENT="ScriptCommand(scType, scParam);">
if(scType == "INTERPRET")
{
document.all["Interpret"].innerHTML = scParam + " - ";
}
if(scType == "SKLADBA")
{
document.all["Skladba"].innerHTML = scParam;
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#163D8F" leftmargin="0" topmargin="0" onload="window.focus();">

<Table cellspacing="6" border="0">
<tr>
<td>
<a href="http://live.atlas.cz" target="_blank"><IMG SRC="images/logolive.gif" BORDER="0" align="right"></a>

<IMG SRC="/Pozitiv/Images/12/C320B1E0-A7D5-4DDC-A8E2-F724751729E2.gif" BORDER="0" align="left">

<font face="Tahoma" color="#FFFFFF" size="1"><b> Kiss Proton |</b> 32 kbps stream<br></font>
<font face="Tahoma" color="#FFFFFF" size="1"> <b><SPAN ID="Interpret"></b></span><SPAN ID="Skladba">
</span></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<OBJECT ID="MediaPlayer"
WIDTH=468 HEIGHT=64 CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" >
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.live.cz/radio/kissproton32.asx">
<PARAM NAME="Autostart" VALUE="True">
<PARAM NAME="UiMode" VALUE="Mini">
<PARAM name="enableContextMenu" value="false">
<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" SRC="http://www.live.cz/radio/kissproton32.asx"
NAME="MediaPlayer" WIDTH="468" HEIGHT="45">
</EMBED>
</OBJECT>

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!--Mel by pocitat posluchace daneho radia-->
<!--Kod presunut vyse v tomto ASP -->
</td>
</tr>
<tr>
<td>

<a href="http://ad41.atlas.cz/adrot/redir/img/1/24707/101" target="_blank"><FONT size=1>
[AD]</FONT><AD- z/adrot/select/1/24707/101/img" width="468" height="60" alt="Reklama" border="0"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
</table>
<div id="footcodes">
<script src="http://c1.navrcholu.cz/code?site=69896;t=t1x1" type="text/javascript"></script><noscript>
<div><img src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=69896;t=t1x1;ref=;jss=0" width="1" height="1" alt="" />
</div></noscript>
<script type="text/javascript">
<!--
gemius_identifier = new String('Aqg1lu_EFZgUyrHgcrO1jfU5zZYREGbL8x8PYmoJvs3.d7');
gemius_href=new String(document.location);
if (document.referrer) { gemius_ref = new String(document.referrer); } else { gemius_ref = ""; }
if(typeof(Error)!='undefined') eval("try { if (typeof(top.document.referrer)=='string')
 { gemius_ref = top.document.referrer } } catch(gemius_ex) {}");
iname = new String('id='+gemius_identifier+';ref='+escape(gemius_ref.substring(0,299))
+';href='+escape(gemius_href.substring(0,299))+';');
document.write('<iframe src="http://spir.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html"
 name="'+iname+'" width="1" height="1" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>');
//-->
</script>

</div>


Další html kód na rádio:
<P><EMBED name=MediaPlayer pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src=mms://195.113.135.100/northmusic width=150 height=50 type=application/x-mplayer2 transparentatstart="1" autostart="1" animationatstart="0" showcontrols="true" showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="0" autosize="0" showstatusbar="1" displaysize="false" border="0"> </P>

Html překladač:

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>

<TABLE bgColor=#000000 border=0 cellPadding=0 cellSpacing=7 width=134>

<TBODY>

<TR>

<TD align=middle>

<TABLE bgColor=#000000 border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width=120>

<TBODY>

<TR>

<TD align=left><A href="http://www.seznam.cz/"></A><STRONG><EM><FONT color=aliceblue>SLOVNÍK</FONT><BR></EM></STRONG><FONT color=aliceblue size=1>

<DIV align=right><A href="http://slovnik.seznam.cz/" style="COLOR: #ffffff">Seznam Slovník</A></DIV></FONT></TD></TR>

<TR>

<TD bgColor=#000000><INPUT name=word size=8 style="POSITION: relative; TOP: 2px; WIDTH: 121px"></TD></TR>

<TR>

<TD bgColor=#000000></TD></TR>

<TR>

<TD align=middle><FONT size=2><FONT color=aliceblue>Čj &gt; Aj</FONT><INPUT name=src_trg type=radio value=cz_en><FONT color=aliceblue> Aj &gt; Čj</FONT><INPUT name=src_trg type=radio value=en_cz><BR><INPUT name=Přelož type=submit value=Přeložit> </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

<FORM action=http://slovnik.seznam.cz/sl.fcgi method=post name=slovnik>&nbsp;</FORM>

SLOVNÍK
 
Čj > Aj Aj > Čj
 
 
 

Tabulky
<table><tbody><tr><td>
<div style="border:1px solid #ff6699"><div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#fff #ffbbbb #ffbbbb #fff"><div style="border:4px solid #ffcccc"><div style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:#ffbbbb #fff #fff #ffbbbb"><div style="border:1px solid #ff6699;font-size:13px;padding:10px">
Text
</div></div></div></div></div>
</td></tr></tbody></table>


Text

<img src= http://web.icq.com/whitepages/online?icq=vaše číslo ICQ&img=číslo indikátoru >

Barva pozadí

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML kódy na pozadí - barvy</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="green">
<p>Tato stránka bude mít zelené pozadí...</p>
</BODY>
</HTML>...........
V html se barva pozadí zapisuje přímo do hlavičky pomocí atributu
bgcolor

 


Hodiny :
!-- Start http://ClockBot.com/ -->

<table border=2><tr><td><applet
codebase=http://www.ClockBot.com code=clockbot.Clock width=150
                       height=25></applet></td></tr></table>
                       Powered by <a
                       href=http://www.clockbot.com/>ClockBot.com</a>
                       <!-- End http://ClockBot.com/ -->Velikost a barevnost písma, podobně jako typ písma,
se provádí pomocí příkazu
<FONT> a ukončuje pomocí </FONT>

 

Barevné písmo

Nejjednodušší způsob provádění barevnosti je pomocí použití anglických názvů barev, a to následujícím způsobem:
<FONT COLOR=" anglický název barvy "> barevný text </FONT>
Takže konkrétní příklady psaní barevným písmem vypadají takto:
Jak se to napíše Co se zobrazí
<FONT COLOR="RED">červeně</FONT> červeně
<FONT COLOR="BLUE">modře</FONT> modře
<FONT COLOR="GREEN">zeleně</FONT> zeleně
<FONT COLOR="YELLOW">žlutě</FONT> žlutě
<FONT COLOR="WHITE">bíle</FONT> bíle
<FONT COLOR="VIOLET">fialově</FONT> fialově
<FONT COLOR="GRAY">šedě</FONT> šedě
<FONT COLOR="PINK">růžově</FONT> růžově


Odpočet:

<script LANGUAGE="VBScript">
str = DateDiff( "d", Date, #den - měsíc# )
MsgBox("Zbývá " & str & " do jakého dne")</script>

Odkaz na e-mail:

<A href="mailto:tvůj mail">
a sem co chceš aby se ukázalo</A
>

Jezdící text:


Karmina
<MARQUEE>
<TABLE style="FILTER: glow(color=black,strenght=9)">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<CENTER><FONT color=#ffaeff size=5>
<HR>
 Karmina
<HR>
</FONT></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE>
</MARQUEE>

Vtip na každý den 

<iframe
scrolling=no width=135 height=200 borderframe=0
src=http://www.astroseznamka.cz/extra/vtip_01.php?skin=5></iframe>

Počasí

 • <IMG title="Počasí na zítra" src="http://www.meteopress.cz/web/fresh/sloupek1.png">
 • <IMG title="Počasí na pozítří" src="http://www.meteopress.cz/web/fresh/sloupek2.png">
 • <IMG title="Počasí na popozítří" src="http://www.meteopress.cz/web/fresh/sloupek3.png">

Další hodiny

<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/5005
-
sem napište barvu hodin(vše malém a v  angličtině)
.swf?TimeZone=CET&TimeFormat=HHmmss"
width="120" height="40" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">

Kód na ikonku

<a href=" adresa  stranky " target="_blank" alt=" text">
<img src="
url ikonky "0"></a>

Tlačítko jako odkaz

< a href=" http://keli.websnadno.cz ">

<img src=" http://adresa tlačítka  " target="_blank" border="0"></a>

Červeně - adresa (URL)  odkazu

Zeleně - adresa (URL)tlačítka


HTML Barvy

Bezpečných barev je 16 a mohou se zapisovat i jménem, ale samozřejmě jen anglicky.

Jménem se dá zapisovat spousta barev nejen základních 16, ale není to už validní proto ostatní barvy

zapisujte pomocí hexakódů.

  Aqua   Gray   Navy   Silver
  Black   Green   Olive   Teal
  Blue   Lime   Purple   White
  Fuchsia   Maroon   red   Yellow
Hexakódy
  #003366   #000099   #006699   #3366FF
  #336699   #0000CC   #0099CC   #3333CC
  #3366CC   #000066   #0066CC   #333399
  #003399   #006666   #0033CC   #669999
  #009999   #0066FF   #339966   #33CCFF
  #33CCCC   #3366FF   #00CC99   #3399ff
  #00CCFF   #3333CC   #00FFCC   #6699FF
  #0099FF   #666699   #00FFFF   #6666FF
  #6600FF   #00FF99   #99CCFF   #9900FF
  #6600CC   #66FFCC   #9999FF   #006600
  #339933   #66FFFF   #9966FF   #00CC00
  #00CC66   #66CCFF   #9933FF   #00FF00
  #66FF99   #CC99FF   #9900CC   #66FF66
  #99FFCC   #CC66FF   #003300   #66FF99
  #CCFFFF   #CC33FF   #009933   #99FF99
  #CCCCFF   #CC00FF   #33CC33   #CCFFCC
  #FFFFFF   #FF00FF   #009900   #FFFFCC
  #FFCCFF   #CC00CC   #66FF33   #FFCCCC
  #FF99FF   #660066   #99FF99   #FF99CC
  #CC66FF   #336600   #CCFF99   #FF66CC
  #FF33CC   #669900   #FFCC99   #CC3399
  #CC0099   #99FF33   #FF9999   #990099
  #993399   #CCFF66   #FF6699   #666633
  #333300   #FFFF99   #FF3399   #99CC00
  #CCFF33   #FF6666   #999966   #FF9933
  #FFFF66   #FF0066   #CCCC00   #FF6600
  #FFCC66   #CC6699   #FFFF00   #FF5050
  #FF9966   #993366   #FFCC00   #CC0066
  #660033   #CC6600   #990033   #993300
  #996633   #FF3300   #663300   #990000
  #CC9900   #FF0000   #996600   #800000
  #FF9900   #CC0000   #CC3300   #993333

Barevné pozadí za textem

<TABLE
style="BORDER-RIGHT:
4px ridge; BORDER-TOP: 4px ridge; BORDER-LEFT: 4px ridge; BORDER-BOTTOM: 4px ridge"
cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" bgColor=#ffffe8
background="http://www.ladylony.com/faixatblgif.gif" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<P align=center> </P>
<CENTER>
<p></p>
</CENTER>
<P align="center"> Sem napište svůj text </P>
</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></CENTER>.....

Barevné pozadí za textem   

 

 

Sem napište svůj text

Animace s textem: pomalu
 <marquee scrollamount=1>Keli</marquee>


Keli
Středně:
<marquee scrollamount=5>Keli</marquee>

Rychle:   <marquee scrollamount=30>Keli</marquee>

Keli Keli
Otázky: <form>Líbí se ti tahle stránka?<br>
Ano <INPUT TYPE ="radio"onClick="alert (' odpověd kladně ')"> <br>

Ne <INPUT TYPE = "radio" onClick="alert (' odpověď záporně ')">
</form> 
Líbí se ti tahle stránka?
Ano
Ne

Neonový text:

<center><embed src=
"http://www.fancygens.com/gens/neon/show.swf?baseURL
=http://www.fancygens.com/gens/neon/&clickURL
=http://www.fancygens.com/&clickLABEL=fancygens.com&flashLABEL
=fancygens.com - FREE STUFF!!!&str=
Keli&neonColor=255&fontSize=45&glowBlur
=20&glowAlpha=1&timeInterval
=900&backColor=16711782&trans=0" quality
="high" bgcolor="#ffffff" width="94" height="82"
name="neon" align="middle" wmode=
"transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage=
"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed><br><small>
<a href="http://www.fancygens.com/
" target="_blank">fancygens.com</a></small>
</center>

Tančící text:

<center><embed src="http://www.fancygens.com/gens/dancetext/show.swf?
baseURL
=http://www.fancygens.com/gens/dancetext/&clickURL

=http://www.fancygens.com/&clickLABEL=Get Your DanceText&flashLABEL=undefined&txt=Sample%20text&backColor
=16777215&textColor=16632369&backAlpha=100&textAlpha
=100&effect1=4&effect2=4&start1=1&start2=1" quality="high"
bgcolor="#ffffff" width="400" height="69" name="loader" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed><br><small><a href
="http://www.fancygens.com/" target="_blank">Get Your DanceText</a>
</small></center>Smailíci

<*TABLE width="420"height="420"style="background-image:url('http://www.dnl.freesurf.fr/animations/anim1.gif') ;">
<>


Obrázek na pozadí
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML kódy na pozadí - obrázek</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="obrazek.gif" >
<p>Tato stránka bude mít na pozadí obrázek...
</BODY>
</HTML>

Odkaz jako obrázek
<a href="http://topw.gimiweb.net">
<img src="button.gif" width="88" height="31"></a>

» Namísto textu se vloží obrázek.
» Ukázka : standardní reklamní button s použitím target="_blank".

Odkaz na stránce

 

a )  <a href="http://....."></a>
b) 
<a name="
http://..... "></a>

a) První část odkazu.
b) Druhá část odkazu.
Po kliknutí na a) prohlížeč skočí na místo na stránce kde se nachází b).

Odkaz na URL

<a href="http://www.stranka.cz" title="popis">text</a>

» Odkaz na webovou stránku musí obsahovat http://
» Popis se narozdíl od obrázků zapisuje jako title="text"
» Odkaz v podobě tlačítka se zapisuje takto:

<form><input type="button" value="text" onClick="window.location.href='http://www.stranka.cz'"></form>

Tabulka s textem

center>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

    <tbody>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

            <td width="150" height="100">text</td>

        </tr>

    </tbody>

</table>

</center>

Vysvětlivky:

Počet jednotlivých odstavců  =  počet okýnek tabulky na VÝŠKU  (v tomto případě 4), jeden odstavec je vše mezi <tr> a </tr>

Počet řádků v jednotlivých odstavcích = počet okýnek tabulky na ŠÍŘKU (v tomto případě 3), řádek = vše mezi <td> a </td>

Width =  šířka jednotlivých okýnek

Height = výška jednotlivých okýnek

Je potřeba si to celé trochu přizpůsobit podle velikosti stránek. Dají se přidávat jak řádky, tak sloupce, ale i výška a šířka okýnek.  Kód se vkládá při psaní „článku“ do HTML kódu, příp. „zdroje“.

Při vkládání kódů na ikonky musí být taky přepnuto na "HTML kód", příp. „zdroj“,a vkládají se místo slova „text“.

Jezdící text

Z horního levého do dolního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=19)">

Z dolního pravého rohu do horního levého
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=17)">

Z horního pravého rohu do dolního levého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=18)">

Zrnitý přechod

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=12)">

Z boků doprostřed
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=13)">

Ze spoda nahoru

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=15)">

Z prostředka nahoru i dolu
<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=16)">

Z dolního levého rohu do horního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=20)">

Teplota:

< img src ="http://banners.wunderground.com

/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/11518.gif"></p>

Tabulka s jezdícím textem

<P align=center> </P> <DIV align=center> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=1> <TBODY> <TR> <TD><FONT color=#ff99cc size=2> <MARQUEE scrollAmount=2 direction=up width=150 bgColor=#000000>To je<BR>tabulka<BR>ve které můžete<BR>nechávat novinky z vašeho<BR>blogu,ikonky spřátelených <BR>blogů nebo cokoliv,<BR>co budete chtít<BR></MARQUEE></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

To je
tabulka
ve které můžete
nechávat novinky z vašeho
blogu,ikonky spřátelených
blogů nebo cokoliv,
co budete chtít
Při odchodu ze stránek:

<body OnUnload = "alert (' Děkuji za návštěvu! Přijdi zase:-) ');">

Hodíte se k sobě?
<iframe scrolling=no width=135 height=160 borderframe=0 src=http://www.astroseznamka.cz/extra/p_horoskopy.php?skin=8></iframe>


HTML kód na tabulku

Pondělí Úterý Středa
Čtvrtek Pátek Sobota

Okno na novinky z webu

 

<center>                                  <br />
                                </center> <center> <ilayer name="sloupek na novinky"></ilayer>
                                <div style="overflow: auto; width: 380px; height: 100px; background-color: transparent;" id="1">
                                <p><strong>datum:</strong> Dneska....text text text.......</p>
                                <p><strong>datum:</strong> Dneska....něco.......</p>
                                <p><strong>datum:</strong> Dneska....něco.......</p>
                                <p><strong>datum:</strong> Dneska....něco.......</p>
                                <p><strong>datum:</strong> Dneska....něco.......</p>
                                <p><strong>datum:</strong> Dneska....něco.......</p>
                                novinky od <font size="-1"><a target="_blank" href="http://www.keli.websnadno.cz">keli</a></font></div>


datum: Dneska....text text text.......

datum: Dneska....něco.......

datum: Dneska....něco.......

datum: Dneska....něco.......

datum: Dneska....něco.......

datum: Dneska....něco.......

novinky od keli

Přidat k oblíbeným- javascript

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" TYPE="text/javascript">
<!--
add=window.confirm("Chcete přidat VÁŠ NÁZEV"
  + "k oblíbeným položkám?");
var bookmarkurl="VAŠE URL" 
var bookmarktitle="POPIS" 
function addbookmark(){ 
if (document.all) 
window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle) 

if (add)
{
 addbookmark()
}
// -->
</SCRIPT>
Barevné tabulky

<TEXTAREA style="FONT-SIZE:
8pt; BACKGROUND:
purple 0% 50%; COLOR: white;
FONT-FAMILY: verdana;
moz-background-clip: initial;
moz-background-origin: initial;
 moz-background-inline-policy:
 initial" rows=8 cols=22>
Ahoj..vítá vás keli</TEXTAREA>
<textarea ROWS=5 COLS=15
style="background:COLOR"
style="font-family:FONT"
style="color:Purple"
style="border style:solid">
Sem vlož text</textarea>
<TEXTAREA style="BORDER-RIGHT: indigo 2px solid; BORDER-TOP: indigo 2px solid; OVERFLOW: auto; BORDER-LEFT: indigo 2px solid; WIDTH: 309px; BORDER-BOTTOM: indigo 2px solid; HEIGHT: 65px; BACKGROUND-COLOR: chocolate">Tvůj TEXT</TEXTAREA>